Alle nieuwsberichten

  • 31 augustus 2021

Vacature maandcommissarissen

Kinderrechtencommissariaat zoekt vrijwilligers: zeven maandcommissarissen voor toezicht in jeugdinstellingen Vlaanderen en Brussel.
  • 3 juni 2021

Nieuwe secretaris voor de cvtj

Eline Strik wordt de nieuwe secretaris voor de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen. Eline zal samen met voorzitter en kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens de maandcommissarissen ondersteunen in hun toezichthoudend werk.
  • 8 juli 2020

Commissie van Toezicht bevoegd voor alle private voorzieningen met beveiligend verblijf

Het Vlaams Parlement keurde vandaag een decreet goed dat de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen bevoegd maakt voor alle private voorzieningen die een beveiligend verblijf aanbieden aan minderjarigen. Het decreet gaat in werking vanaf 1 september 2020.
  • 13 maart 2018

Voorstelling Jaarverslag Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen

De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen heeft haar eerste jaarverslag voorgesteld aan het Vlaams Parlement. Leven in geslotenheid vraagt het nodige toezicht. Hoe waken maandcommissarissen over de rechten van jongeren in gesloten en besloten jeugdinstellingen?
  • 31 maart 2021

Derde jaarverslag over leven in gesloten en besloten jeugdinstellingen

De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen stelt vandaag haar derde jaarverslag voor. Hoe waken de maandcommissarissen over de rechten van jongeren in gesloten en besloten jeugdinstellingen? Waar loopt het goed en waar knelt het? Wat zijn de aanbevelingen?
  • 10 juni 2020

Jaarverslag Commissie van toezicht voor Jeugdinstellingen 2019

Op woensdag 10 juni 2020 stelde de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen zijn tweede jaarverslag voor in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement. 
  • 3 september 2020

Geen jongeren meer in het Vlaams Detentiecentrum Tongeren

Eindelijk, de laatste jongere is vertrokken uit het detentiecentrum in Tongeren. Al jaren klaagt het Kinderrechtencommissariaat het opsluiten van jongeren in dit centrum aan. De sluiting en de verhuis werd alsmaar uitgesteld. Nu is het een feit. 
  • 14 oktober 2019

Gezocht: maandcommissarissen voor jeugdinstellingen

Het Kinderrechtencommissariaat zoekt vrijwilligers voor toezicht in jeugdinstellingen. Wordt u een van de maandcommissarissen die elke maand vrijwillig een gesloten of besloten jeugdinstelling bezoekt? En zo mee toeziet dat de rechten van de jongeren gerespecteerd worden?