Vacature maandcommissarissen

 • 31 augustus 2021

Kinderrechtencommissariaat zoekt vrijwilligers:
zeven maandcommissarissen voor toezicht in jeugdinstellingen Vlaanderen en Brussel.

Ga jij binnenkort maandelijks op bezoek bij jongeren in jeugdinstellingen? We zoeken vrijwilligers die tijdens hun bezoeken proeven van het leven in de voorziening en die met de jongeren, hun begeleiders en directies in gesprek gaan. Op die manier zien ze er mee op toe dat de rechten van jongeren gerespecteerd worden. Ze helpen deze jongeren om hun stem te laten horen.
Wij zoeken zeven nieuwe maandcommissarissen in heel Vlaanderen en Brussel.

Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen

De maandcommissarissen van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen (Cvtj) gaan naar alle Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven die tijdelijk van hun vrijheid ontnomen zijn, of van wie de vrijheid is ingeperkt. Ze leven er vaak in een strak institutionele structuur. Deze manier van samenleven vraagt een bijzondere rechtsbescherming. Dankzij de maandcommissarissen is het mogelijk de situatie van deze jongeren goed op te volgen. Niet vanuit een wantrouwen tegenover de instellingen, maar als een extra venster dat wordt opengezet. De Commissie werkt in alle onafhankelijkheid, binnen de schoot van het Kinderrechtencommissariaat en met de kinderrechtencommissaris als voorzitter. 

Functie 

De maandcommissaris ziet toe op de naleving van rechten van jongeren die verblijven in de gemeenschapsinstellingen en de voorzieningen “Veilig verblijf”.

 • Bezoeken: Elke maand gaat de maandcommissaris op bezoek. Hij/zij neemt deel aan activiteiten, eet er samen met de jongeren en praat met hen. Kinderen en jongeren kunnen bij de maandcommissaris terecht met vragen en klachten over de manier waarop ze behandeld worden. Ook het begeleidend personeel kan zaken aankaarten bij de maandcommissaris. 
 • Rapporteren: Na elk bezoek aan de instelling, maakt de maandcommissaris een verslag. Het secretariaat van de Commissie van toezicht verzamelt en verwerkt de verslagen.
 • Uitwisselen: De maandcommissaris neemt deel aan de bijeenkomsten van de Commissie van toezicht. Het gaat over acht weekavonden en twee zaterdagen per jaar.

Engagement

Een maandcommissaris wordt benoemd voor een termijn van drie jaar, met een mogelijke verlenging van drie jaar. Je mag er op rekenen dat de bovenstaande taken maandelijks ongeveer twee dagen tijd kosten.

Profiel

We zoeken kandidaten die zich herkennen in het volgende profiel:

 • voeling hebben met de leefwereld van jongeren en begaan zijn met kinderrechten;
 • kunnen luisteren met een open, niet-veroordelende houding, naar minderjarigen en naar personeel van voorzieningen, meedenken vanuit het standpunt van anderen en begrip tonen; 
 • zorgvuldig observaties kunnen doen en deze evalueren met een gezonde kritische ingesteldheid;
 • problemen helder kunnen formuleren en op een respectvolle manier een mening kunnen uiten.

Praktisch vragen wij het volgende van de kandidaten:    

 • ze zijn meerderjarig;
 • ze kunnen bij aanstelling een recent uittreksel uit het strafregister volgens model 2 voorleggen, waaruit blijkt dat er ten opzichte van hem/haar geen elementen bestaan die onverzoenbaar zijn met een aanstelling;
 • ze kunnen zich vrij maken op de opleidingsdagen op zaterdag 27 november en 11 december.

De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Commissie van toezicht zijn van groot belang. Daarom komen onderstaande personen helaas niet in aanmerking voor de functie van maandcommissaris:

 • personeelsleden werkzaam in een jeugdhulpvoorziening;
 • personen met een politiek mandaat;
 • personeelsleden werkzaam in een overheidsdienst, met uitzondering van leerkrachten of docenten;
 • magistraten en parketmagistraten.

Wat bieden we?

De maandcommissaris staat er niet alleen voor:

 • U kan rekenen op ondersteuning vanuit het secretariaat van de CVTJ. We voorzien begeleiding en opleiding bij de opstart. Ook nadien blijft intervisie en vorming centraal staan tijdens onze vergaderingen en ontmoetingsdagen.  
 • In haar huidige samenstelling is de CVTJ een aangename, collegiale groep met mensen met een zeer diverse expertise. U mag zich zeker verwachten aan boeiende uitwisselingen en onderlinge steun.
 • Zowel voor de vergadermomenten als de maandbezoeken ontvangt u een vrijwilligersvergoeding en uw verplaatsingsonkosten worden terugbetaald. 

Praktisch

We organiseren twee online infomomenten op donderdag 23 september en dinsdag 5 oktober, telkens om 20u. Tijdens deze momenten zullen we onze werking verder toelichten. Nadien kunt u zich kandidaat stellen. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier of via eline.strik@vlaamsparlement.be

docx bestandvacature_maandcommissaris2021.docx (1.78 MB).