Waarom een Cvtj?

Iemand tijdelijk zijn vrijheid ontnemen is een ingrijpende maatregel. Toezien op hoe jongeren behandeld worden binnen de muren van een instelling is uiterst belangrijk. Ze leven er vaak in een strak institutionele structuur met een uitgesproken gezags- en machtskader. Deze manier van samenleven vraagt een bijzondere rechtsbescherming. Met een Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen is het mogelijk de plaatsen waar dat gebeurt, goed op te volgen. Niet vanuit een wantrouwen tegenover de instellingen, maar als een extra venster dat opengaat.