Werkwijze

De maandcommissarissen gaan maandelijks onaangekondigd op bezoek in de instelling of voorziening die hen is toegewezen. Tijdens deze bezoeken spreken ze met jongeren en begeleiders. Ze luisteren naar wat er leeft, naar wat jongeren bezighoudt. Dit kan via een persoonlijk gesprek maar evengoed participeren de maandcommissarissen aan activiteiten of schuiven ze mee aan tafel. Als jongeren bepaalde zaken melden, kan een maandcommissaris hierin bemiddelen. Ze kunnen een verbindingsrol opnemen bij mogelijke conflicten. Bij klachten die een grondiger onderzoek vragen, stuurt de maandcommissaris de klacht door naar de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. 

Na elk maandbezoek stelt de maandcommissaris een verslag op en stuurt dit naar het secretariaat van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen. Deze verslagen worden besproken, gebundeld en verwerkt. Ze vormen de basis voor het jaarverslag en aanbevelingen ter verbetering van de rechtspositie van de jongeren die in de instellingen verblijven.

Het huishoudelijk reglement concretiseert de werking van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen. Lees hier het pdf bestandHuishoudelijk Reglement (91 kB)